آموزش آنلاین آیلتس (IELTS)

داوطلبان آزمون آیلتس (جنرال و آکادمیک) می توانند با شرکت در کلاس های آنلاین آیلتس و با بهره مندی از بهترین اساتید آیلتس، مسیر و ساده تری را برای موفقیت طی کنند. بدون شک، به کمک یک برنامه دقیق و تجربه یک استاد مطرح، میتوان مسیر موفقیت در آزمون آیلتس را کوتاه و در عین حال مطمئن طی کرد.

کلاس آنلاین آیلتس

کلاس آنلاین خصوصی آیلتس

برای اطمینان خاطر زبان آموزان از کیفیت کلاس های آنلاین آیلتس، میتونید از یک جلسه کلاس آنلاین آیلتس به شکل رایگان استفاده کرد.

هدف از شرکت در یک جلسه کلاس آنلاین آیلتس رایگان:

  •  اطمینان زبان آموزان از کیفیت کلاس های آنلاین آیلتس
  • آشنایی با استاد و سطح مهارت ایشان
  • تعیین سطح داوطلب و برنامه ریزی آموزشی
  • تعیین تایم های کلاس و دریافت مشاوره
زبان آموزان می توانند پس از جلسه رایگان خود، با تیم مشاوره هماهنگ کنند و در دوره آنلاین آیلتس را استارت بزنند.