تدریس آیلتس (IELTS)

آیلتس IELTS بر گرفته از عبارت International English Language Testing System است. آزمون آیلتس توسط دانشگاه توسط دانشگاه کمبریج ، شورای فرهنگی بریتانیا و مرکز ایلتس استرالیا برگزار می گردد. تدریس آیلتس (IELTS) تنها زمانی به بهترین شکل انجام می شود که درک درستی از عبارت آیلتس همان کنکور است ، داشته باشیم. در این مقاله پیش از آشنایی با کلاس های آیلتس ، وجه تشابه بین آیلتس و کنکور را توضیح خواهیم داد تا موثرترین راه تدریس آیلتس IELTS شناخته شود.

موثرترین روش تدریس آیلتس (IELTS)

آیلتس شباهت زیادی به کنکور دارد. یعنی همانطور که برای موفقیت در کنکور هم باید دانش علمی کافی داشته باشیم و هم باید به روش های تست زنی مسلط باشیم، در اینجا نیز موفقیت در آزمون آیلتس بر گرفته از دو موضوع است.