کلاس آنلاین گروهی زبان انگلیسی

کلاس آنلاین گروهی زبان انگلیسی برای زبان آموزانی مناسب است که میخواهند زبان را در جمع و در کنار دیگران بیاموزند. با شرکت در این کلاس ها فرصت تعامل در گروه و ارتباطی دوستانه فراهم می شود. لذا برای این عزیزان کلاس آنلاین گروهی زبان انگلیسی انتخاب مناسبی است.

مزایای کلاس آنلاین گروهی زبان انگلیسی

 • امکان تعامل گروهی و یادگیری در ارتباطی دوستانه.
 • هزینه و قیمت مناسب تر کلاس ها

لیست کلاس های گروهی آنلاین

متناسب با نیاز خود، یکی از کلاس های زیر را انتخاب کنید.

دوره آنلاین گروهی در سطوح مختلف

با توجه به هدف و سطح خود، کلاس آنلاین مد نظر خود را انتخاب کنید. در یک جلسه رایگان جهت آشنایی با استاد و تعیین سطح کلاس شرکت کنید و پس از رضایت در کلاس های آنلاین شرکت کنید.

کلاس آنلاین گروهی مقدماتی

سطح A1
تومان ۹۰۰,۰۰۰
 • ۱۵ جلسه
 • عادی و فشرده
 • مکالمه محور

کلاس آنلاین گروهی پیش متوسط

سطح A2
تومان ۱,۰۰۰,۰۰۰
 • ۱۵ جلسه
 • عادی و فشرده
 • مکالمه محور

کلاس آنلاین گروهی سطح متوسط

سطح B1
تومان ۱,۶۰۰,۰۰۰
 • ۲۰ جلسه
 • عادی و فشرده
 • مکالمه محور

کلاس آنلاین گروهی بالا متوسط

سطح B2
تومان ۱,۷۰۰,۰۰۰
 • ۱۸ جلسه
 • عادی و فشرده
 • مکالمه محور

کلاس آنلاین گروهی سطح پیشرفته

سطح C1
تومان ۱,۸۰۰,۰۰۰
 • ۲۴ جلسه
 • عادی و فشرده
 • مکالمه محور

کلاس آنلاین گروهی مکالمه

دوره مکالمه مقدماتی

سطح مقدماتی
تومان ۹۰۰,۰۰۰
 • ۱۴ جلسه
 • در سطحوح مختلف
 • مکالمه محور

دوره مکالمه متوسط

سطح متوسط
تومان ۱,۰۰۰,۰۰۰
 • ۲۰ جلسه
 • عادی و فشرده
 • مکالمه محور

دوره مکالمه پیشرفته

سطح پیشرفته
تومان ۱,۲۰۰,۰۰۰
 • ۲۰ جلسه
 • عادی و فشرده
 • نمره بالای ۷

کلاس آنلاین کودکان و نوجوانان

کلاس آنلاین گروهی ویژه کودکان

تمامی سطوح
تومان ۹۲۰,۰۰۰
 • ۱۴ جلسه
 • در سطحوح مختلف
 • مکالمه محور

کلاس آنلاین گروهی نوجوانان

تمامی سطوح
تومان ۹۶۰,۰۰۰
 • ۲۰ جلسه
 • عادی و فشرده
 • مکالمه محور

کلاس آنلاین گروهی ویژه آیلتس

تمام مهارت ها
تومان ۲,۰۰۰,۰۰۰
 • ۲۰ جلسه
 • عادی و فشرده
 • نمره بالای ۷

کلاس گروهی آنلاین آیلتس

کلاس آنلاین گروهی ویژه کودکان

تمامی سطوح
تومان ۹۲۰,۰۰۰
 • ۱۴ جلسه
 • در سطحوح مختلف
 • مکالمه محور

کلاس آنلاین گروهی نوجوانان

تمامی سطوح
تومان ۹۶۰,۰۰۰
 • ۲۰ جلسه
 • عادی و فشرده
 • مکالمه محور

کلاس آنلاین گروهی ویژه آیلتس

تمام مهارت ها
تومان ۲,۰۰۰,۰۰۰
 • ۲۰ جلسه
 • عادی و فشرده
 • نمره بالای ۷