کلاس آنلاین گروهی زبان انگلیسی

کلاس آنلاین گروهی زبان انگلیسی برای زبان آموزانی مناسب است که میخواهند زبان را در جمع و در کنار دیگران بیاموزند. با شرکت در این کلاس ها فرصت تعامل در گروه و ارتباطی دوستانه فراهم می شود. لذا برای این عزیزان کلاس آنلاین گروهی زبان انگلیسی انتخاب مناسبی است.

کلاس آنلاین گروهی زبان انگلیسی

مزایای کلاس آنلاین گروهی زبان انگلیسی

 • امکان تعامل گروهی و یادگیری در ارتباطی دوستانه.
 • هزینه و قیمت مناسب تر کلاس ها

لیست کلاس های گروهی آنلاین

با توجه به هدف و سطح خود، کلاس آنلاین مد نظر خود را انتخاب کنید. در یک جلسه رایگان جهت آشنایی با استاد و تعیین سطح کلاس شرکت کنید و پس از رضایت در کلاس های آنلاین شرکت کنید.

کلاس گروهی آنلاین آیلتس

کلاس آنلاین گروهی آیلتس

مناسب برای آمادگی برای آیلتس
تومان ۹۶۰,۰۰۰ ماهانه
 • ۲۰ جلسه - دو ماه و نیم
 • عادی و فشرده
 • نمره بالا
 • تمام مهارت ها
 • کلاس های آمادگی برای آیلتس

دوره آنلاین گروهی آیلتس

تمام مهارت ها (IELTS و Pre-IELTS)
تومان ۸۸۰,۰۰۰ ماهانه
 • ۴۰ جلسه - ۵ ماه
 • عادی و فشرده
 • نمره بالا
 • تمام مهارت ها
 • برای سطح متوسط به بالا

کلاسی آنلاین مقدماتی تا آیلتس

تمام مهارت ها
تومان ۸۰۰,۰۰۰ ماهانه
 • ۶۰ جلسه - ۸ ماه
 • عادی و فشرده
 • نمره بالا
 • تمام مهارت ها
 • از مقدماتی تا آیلتس

کلاس آنلاین گروهی مکالمه

دوره مکالمه مقدماتی

سطح مقدماتی
تومان ۸۰۰,۰۰۰ ماهانه
 • ۱۵ جلسه - دو ماه
 • عادی و فشرده
 • مکالمه محور

دوره مکالمه متوسط

سطح متوسط
تومان ۸۸۰,۰۰۰ ماهانه
 • ۲۰ جلسه - دو ماه و نیم
 • عادی و فشرده
 • مکالمه محور

دوره مکالمه پیشرفته

سطح پیشرفته
تومان ۹۶۰,۰۰۰ ماهانه
 • ۲۰ جلسه - دو ماه و نیم
 • عادی و فشرده
 • مکالمه محور

دوره آنلاین گروهی در سطوح مختلف

کلاس آنلاین گروهی مقدماتی

سطح A1
تومان ۸۰۰,۰۰۰ ماهانه
 • ۱۵ جلسه - دو ماه
 • عادی و فشرده
 • مکالمه محور

کلاس آنلاین گروهی پیش متوسط

سطح A2
تومان ۸۸۰,۰۰۰ ماهانه
 • ۱۵ جلسه - دو ماه
 • عادی و فشرده
 • مکالمه محور

کلاس آنلاین گروهی متوسط

سطح B1
تومان ۹۶۰,۰۰۰ ماهانه
 • ۲۰ جلسه - دو ماه و نیم
 • عادی و فشرده
 • مکالمه محور

کلاس آنلاین گروهی بالا متوسط

سطح B2
تومان ۸۸۰,۰۰۰ ماهانه
 • ۱۸ جلسه - دو ماه
 • عادی و فشرده
 • مکالمه محور

کلاس آنلاین گروهی پیشرفته

سطح C1
تومان ۹۶۰,۰۰۰ ماهانه
 • ۲۴ جلسه - ۳ ماه
 • عادی و فشرده
 • مکالمه محور

کلاس آنلاین کودکان و نوجوانان

کلاس آنلاین گروهی کودکان

تمامی سطوح
تومان ۸۰۰,۰۰۰ ماهانه
 • ۱۴ جلسه - یک ماه و نیم
 • در سطحوح مختلف
 • مکالمه محور

کلاس آنلاین گروهی نوجوانان

تمامی سطوح
تومان ۸۸۰,۰۰۰ ماهانه
 • ۲۰ جلسه - دو ماه و نیم
 • عادی و فشرده
 • مکالمه محور

رزرو جلسه مشاوره آنلاین گروهی