مترجم خوب کیست؟

مترجم خوب کیست؟

بر خلاف آنچه که اکثر مردم فکر می کنند، مترجم خوب کسی نیست که دایره لغات گسترده ای داشته باشد. بلکه باید گفت، ترجمه بیشتر یک فن است تا دانش. چنانچه زبان انگلیسی یا هر زبان دیگری به طور اصولی فراگرفته شده باشد. کار ترجمه ساده خواهد بود و اصلا نیازی به داشتن دایره لغات…