هدف آموزشی: زبان عمومی

سمانه مؤذن

زبان آموز عزیز، استاد انتخاب شده در حال حاضر غیر فعال است. مدرس مناسب با اهداف خود را از لیست اساتید گزینش کنید.

پویا هیزجی

تخصص اصلی:زبان عمومی, کودکان, مکالمه سابقه ۱ سال تعداد زبان آموز ۳ نفر امتیاز رزرو یک جلسه رایگان معرفی مدرس پویا هیزجی هستم. از کودکی زبان انگلیسی را در موسسات مختلف آموزشی فرا گرفتم. در سال ۱۴۰۰ مدرک دیپلم زبان خود را اخذ کردم. از آن پس تدریس مکالمه، زبان عمومی و کودکان را به…

اشکان محمدی

زبان آموز گرامی، در حال حاضر استاد انتخاب شده شما کلاس فعال ندارد. میتوانید متناسب با سطح و اهداف خود، استاد دیگری از لیست اساتید انتخاب کنید. انتخاب استاد آنلاین

شایسته ولی شیرین

تخصص اصلی:زبان عمومی, کودکان, مکالمه سابقه ۳ سال تعداد زبان آموز ۶ نفر امتیاز رزرو یک جلسه رایگان معرفی مدرس شایسته ولی شیرین هستم داتشجوی رشته دندان پزشکی. حدود ۳ ساله که زبان انگلیسی رو در موسسات مختلف تدریس میکنم. به طور تخصصی کار تدریس کتاب های Family and Friends، American English File و… رو…

زهرا اکبری

زبان آموز عزیز، کلاس استاد در حال حاضر غیر فعال و یا تکمیل ظرفیت است. میتوانید استاد مناسب با اهداف خود را از لیست اساتید انتخاب کنید. انتخاب استاد آنلاین زبان انگلیسی

زهرا علوی

زبان آموز گرامی، کلاس های استاد در حال حاضر تکمیل ظرفیت شده و یا غیر فعال است. لطفا از لیست اساتید، استاد مناسب با هدف آموزشی خود را انتخاب کنید. لیست اساتید آنلاین

نجمه حسین پور

زبان آموز عزیز، کلاس های استاد انتخاب شده در دسترس نیست و یا تکمیل ظرفیت شده است. برای انتخاب استاد مناسب میتوانید به صفحه انتخاب اساتید مراجعه کنید. انتخاب استاد آنلاین زبان

نیکو جمالی

زبان آموز گرامی، کلاس های استاد در حال حاضر تکمیل ظرفیت شده و یا غیر فعال است. لطفا بر اساس معیارهای خود، معلم زبان خود را از لیست انتخاب کنید. انتخاب معلم زبان آنلاین

زهرا عباسی

زبان آموز عزیز، کلاس های استاد در حال حاظر تکمیل ظریفیت شده و یا موقتا غیر فعال است. لطفا از لیست اساتید، استاد مناسب با اهداف خود را انتخاب بفرمایید. انتخاب استاد آنلاین زبان

سمانه رئوف

تخصص اصلی:زبان عمومی, مکالمه سابقه ۵ سال تعداد زبان آموز ۱۹ نفر امتیاز رزرو یک جلسه رایگان معرفی مدرس سمانه رئوف هستم. سال ۱۳۹۶ یعنی ۲ سال قبل از کرونا، کار تدریس آنلاین زبان رو شروع کردم. به خاطر دارم اون زمان کمتر کسی روش های تدریس آنلاین زبان رو بلد بود و من و…