همکاری با ما

دوستان عزیز که تمایل به همکاری با مرکز زبان حامی را دارند، می توانند از طریق تکمیل فرم استخدام، اعلام آمادگی نمایند.

استخدام مدرس آنلاین زبان

زبان های مختلف که توانایی تدریس زبان های مختلف به شکل آنلاین را دارند، درخواست می شود که فرم مربوط به استخدام مدرس زبان را تکمیل کنند.