دوستان عزیز که تمایل به همکاری با مرکز زبان حامی را دارند، می توانند از طریق تکمیل فرم استخدام مربوطه، اعلام آمادگی نمایند.

استخدام مترجم

از مترجمین (همه زبان ها) که تمایل به همکاری به شکل تمام وقت، پاره وقت یا پروژه ای، دارند، درخواست می شود فرم مربوط به استخدام مترجم را تکمیل نمایند.

استخدام مدرس

از مدرسین زبان های مختلف که توانایی یا سابقه تدریس زبان های مختلف به شکل حضوری، خصوصی یا آنلاین را دارند، درخواست می شود که فرم مربوط به استخدام مدرس زبان را تکمیل کنند.