نوشتن ایمیل به زبان انگلیسی

قطعاً دغدغه همه شما عزیزان که در حال خواندن این مقاله هستید، یادگرفتن نحوه نوشتن ایمیل های اداری، کاری، بازرگانی، آکادمیک و… به زبان انگلیسی است. در این مقاله قصد داریم صفر تا صد قالب و فرمت، محتوا و عبارت کاربردی برای نگارش ایمیل انگلیسی را به شما آموزش دهیم.

اهداف این مقاله:

  •  آموزش قالب و فرمت ایمیل اداری، کاری، آکادمیک و…
  • آموزش نحوه نگارش و محتوای ایمیل به زبان انگلیسی
  • آموزش عبارات و کلمات کاربردی در نگارش ایمیل

فرمت ایمیل کاری، تجاری و اکادمیک

ایمیل های کاری و آکادمیک (ایمیل های رسمی) بسته به موضوع ایمیل محتوای متفاوتی دارند. اما قالب و ساختار یکسان است. یک ایمیل یا نامه ادارییا رسمی از ۵ بخش اصلی، Greeting، Introduction, Body, Conclusion, Signature تشکیل شده است. ساختار ایمیل های های رسمی کاری در شکل زیر دیر می شود.

ساختار ایمیل های انگلیسی
ساختار ایمیل های کاری، تجاری و آکادمیک در زبان انگلیسی

نحوه نگارش ایمیل به زبان انگلیسی

در این پست، نحوه نوشتن ایمیل به انگلیسی به شکل گام به گام آموزش داده می شود.

  • گام اول (Greeting): ابتدا نامه یا ایمیل خود را با یک احوال پرسی (Greeting) آغاز می کنیم. عموما این بخش اینطور نگارش می شود:
Dear Mr./Mrs. (Last name)
 
  • گام دوم (Introduction): حال نوبت نوشتن مقدمه نامه است. مقدمه نامه شامل موضوع نامه و نکات اصلی آن است. برای مثال میتوانید از عبارات زیر برای بیان هدف خود از نگارش نامه (موضوع نامه) استفاده کنید.
 
I’m writing this letter to inform you _____ (نامه اطلاع رسانی)
I’m writing with regard to _____ (بیان هدف نگارش نامه)
I’d like to inform you ____ (نامه اطلاع رسانی)
I’m writing to bring to your attention _____ (نامه اطلاع رسانی)
The reason I’m writing to you is _______ (بیان هدف نگارش نامه)
I’m writing to ask for _____ (نامه درخواستی)
I would like to apply for ______ (نامه اپلای کردن برای شغل با تحصیل)
I’m writing to apologize about (نامه عذرخواهی)
I’m writing to complain (نامه شکایت)
 
  • گام سوم (Body): پس از نگارش مقدمه و بیان هدف نگارش نامه، در پاراگراف بعدی، محتوای نامه و اصل موضوع را به طور کامل شرح می دهیم و جزئیات و هر آنچه باید را نگارش می کنیم.
  • گام چهارم (Conclusion): در انتهای نامه، خواسته خود از طرف مقابل را یاداشت میکنید و به روشنی اعلام می کنید منتظر چه پاسخ و یا عملی از گیرنده نامه هستید.
  • گام پنجم (Signature): در نهایت در پایان نامه عبارتی که نشانه احترام است به همراه نام خود ثبت میکنید.

چند نمونه نامه اداری به انگلیسی