قطعاً دغدغه همه شما عزیزان که در حال خواندن این مقاله هستید، یادگرفتن نحوه نوشتن ایمیل های کاری، بازرگانی، آکادمیک و… به زبان انگلیسی است. در این مقاله قصد داریم صفر تا صد قالب و فرمت، محتوا و عبارت کاربردی برای نگارش ایمیل انگلیسی را به شما آموزش دهیم.

اهداف این مقاله:

  •  آموزش قالب و فرمت ایمیل کاری، آکادمیک و…
  • آموزش نحوه نگارش و محتوای ایمیل به زبان انگلیسی
  • آموزش عبارات و کلمات کاربردی در نگارش ایمیل

فرمت ایمیل کاری، تجاری و اکادمیک

نحوه نگارش و محتوای ایمیل به زبان انگلیسی

عبارات و کلمات کاربردی در نگارش ایمیل