منابع آزمون آیلتس

در اینجا ضروری ترین و کارآمدترین منابع آزمون آیلتس معرفی خواهیم داشت. این موارد، منابعی هستند که توسط اساتید آیلتسِ مرکز زبان حامی تست شده اند و در کلاس ها تدریس می شوند.

منابع کلی آیلتس

در این بخش مهمترین مراجع برای امتحان آیلتس اشاره خواهد شد.

کتاب های Cambridge IELTS

این سری از کتاب ها مهمترین منبع آزمون آیلتس محسوب می شود. این مجموعه تاکنون شامل ۱۶ کتاب تست آیلتس است. در هر کتاب ۴ آزمون آزمایشی وجود دارد که مشابه با آزمون آیلتس طراحی شده است. همانطور که گفته شد این سری از کتاب ها، مهمترین مرجع برای آیلتس محسوب می شوند و هر داوطلبی برای موفقیت باید از آنها استفاده کند.

کتاب Cambridge IELTS
سری کتاب های Cambridge IELTS

منابع لیسنینگ (Listening) آیلتس

منابع ریدینگ (Reading) آیلتس

منابع رایتینگ (Writing) آیلتس

منابع اسپیکینگ (Speaking) آیلتس