در اینجا اشاره ای به ضروری ترین مراجع آزمون آیلتس خواهیم داشت. منابع آیلتس برای لیسنینگ (Listening)، ریدینگ (Reading)، رایتینگ (Writing) و اسپیکینگ (Speaking) معرفی خواهند شد.

منابع کلی آیلتس

منابع لیسنینگ (Listening) آیلتس

منابع ریدینگ (Reading) آیلتس

منابع رایتینگ (Writing) آیلتس

منابع اسپیکینگ (Speaking) آیلتس