اگر شما در درک مطلب (Comprehension) یا ریدینگ (Reading) مشکل دارید، این مقاله می تواند کمک بسیار زیادی به حل مشکل ریدینگ و درک مطلب شما کند. 

گروه گروه بخوانید.

یکی از اصلی ترین دلایل مشکل در درک مطلب و ریدینگ (Reading)، کلمه کلمه خواندن متون است. به جای کلمه کلمه خواندن متون باید کلمات را گروه گروه خواند. به هر یک از این گروه های معنا دار در زبان انگلیسی chuck گفته می شود. مثال زیر از کتاب Select Reading نحوه خواندن گروه گروه متن را آموزش می دهد.

نحوه خواندن گروه گروه

نحوه خواندن a، نحوه نادرست خواندن است زیرا سبب بد فهمی میشود. حال آنکه اگر متن را در هنگام خوندن به گروه های معنا دار تقسیم کرد و شناور خواند (مانند حالت b)، فهم ما از متن افزایش می یابد.

به جای کلمات، روی درک جملات تمرکز کنید.

عادت کنید که با چشم بخوانید.

معنای کلمات را از روی متن حدس بزنید.

از خواندن لذت ببرید.

به علائم نگارشی توجه کنید.