کتاب ها و جزوات زبان انگلیسی بسیار متنوع هستند. برخی از این کتاب ها و جزوات زبان انگلیسی مختص یکی از مهارتهای listening ، reading ، writing ، speaking ، لغات و… هستند و برخی دیگر از کتاب ها و جزوات زبان انگلیسی به صورت عمومی بر روی همه مهارتها کار می کنند. برخی از کتاب ها و جزوات زبان انگلیسی هم به موضوعات ویژه ای مانند IELTS ، TOEFL و… می پردازد. به همین دلیل پیدا کردن یک کتاب یا جزوه مناسب برای یادگیری زبان انگلیسی کار پیچیده ای است. در اینجا بهترین کتاب ها و جزوات زبان انگلیسی که به شما برای یادگیری آن کمک می کنند با دسته بندی ویژه ای ارائه شده است. تنها کتاب هایی به شما پیشنهاد شده است که جزو بهترین ها می باشند. امکان دانلود رایگان کتاب ها و جروات زبان انگلیسی برای شما فراهم شده است.

دانلود کتاب ها و جزوات زبان انگلیسی

جهت دانلود کتاب ها و جزوات زبان انگلیسی، دسته بندی ویژه ای از انواع کتاب ها ارائه شده است. برای دانلود کتاب زبان انگلیسی، دانلود جزوات زبان انگلیسی می توانید به دسته بندی مورد نظر خود مراجه کنید و کتاب مورد نظر خود را بسته به سطح زبان و مهارت خود دانلود کنید.

دانلود کتاب زبان انگلیسی برای Listening

دانلود کتاب ها و جزوات زبان انگلیسی

Basic Tactics for listening

دانلود کتاب دانش آموز

دانلود فایل های صوتی کتاب

دانلود کتاب کار

دانلود کتاب معلم

description here

Developing tactics for listening

دانلود کتاب دانش آموز

دانلود فایل های صوتی کتاب

دانلود کتاب کار

دانلود کتاب معلم

description here

Expanding tactics for listening

دانلود کتاب دانش آموز

دانلود فایل های صوتی کتاب

دانلود کتاب کار

دانلود کتاب معلم

دانلود کتاب های عمومی و ترمیک آموزش زبان انگلیسی

دانلود کتاب ها و جزوات زبان انگلیسی

Interchange intro

 دانلود کتاب دانش آموز و کتاب کار

دانلود فابل های صوتی کتاب

دانلود نرم افزار خود آموز

دانلود ویدیو ها

description here

Interchange 1

 دانلود کتاب دانش آموز و کتاب کار

دانلود فابل های صوتی کتاب

دانلود نرم افزار خود آموز

دانلود ویدیو ها

description here

Interchange 2

 دانلود کتاب دانش آموز و کتاب کار

دانلود فابل های صوتی کتاب

دانلود نرم افزار خود آموز

دانلود ویدیو ها

description here

Interchange 3

 دانلود کتاب دانش آموز و کتاب کار

دانلود فابل های صوتی کتاب

دانلود نرم افزار خود آموز

دانلود ویدیو ها

دیدگاهتان را بنویسید