تقویت مهارت Listening

باید گفت مهارت شنیداری یا Listening در زبان انگلیسی مقدماتی ترین مهارت لازم برای تقویت صحبت کردن شماست. بله درست فهیمده اید. برای اینکه بتوانید به خوبی به انگلیسی مکالمه کنید باید در ابتدا مهارت شنیداری خود را تقویت کنید. علت این است که پس از مدتی شنیده ها تبدیل به گفته ها خواهند شد. مانند هر طفلی که هنگام یادگیری زبان مادری، ابتدا می شنود و سپس یادگرفته و صحبت>می کند. متدهای مختلف و کتاب های متنوعی برای تقویت مهارت Listening در بازار موجود است. اما بی پرده بگویم که استفاده از آنها به هیچ وجه برای تقویت این مهارت کافی نیست. پس وقت و هزینه ی خود را صرف مسیری بیهوده نکنید. بهترین روش برای تقویت مهارت زبان استفاده از متد احاطه شدن است. تنها وقتی می توانید مهارت Listening خود را به بهترین نحو تقویت کنید که با زبان احاطه شوید. پیرامون شما را همه چیز که رنگ و بوی انگلیسی دارد فرا بگیرد. برای این منظور استفاده از تنها یک کتاب خاص و یا یک سی دی مشخص به هیچ وجه کافی نیست. بلکه نیاز به استفاده درست و ترکیبی از فیلم ها، سریال ها، کتاب ها و… اما به شیوه صحیح و تکنیکی است. با ما همراه شوید تا در زمان مناسبی با متد ترکیبی و احاطه ای مهارت Listening خود را به سطح رضایت بخشی برسانید.