روش های تقویت لیسنیک

۱٫ فیلم و سریال

۲٫ بهترین کتاب ها

۳٫ بهترین پادکست ها

۴٫ بهترین اپلیکیشن ها

۵٫ موزیک

۶٫ بهترین وبسایت ها

بهترین منابع تقویت لیسنینگ

۱٫ به جای تمرکز روی کلمات، بر روی محتوا تمرکز کنید.

۲٫ خود را با زبان محاصره کنید.

۳٫ از لیسنینگ غول نسازید. لذت ببرید.

۴٫ مراجع را ۳ مرحله ای مطالعه کنید !!!!