نجمه حسین پور

زبان آموز عزیز، کلاس های استاد انتخاب شده در دسترس نیست و یا تکمیل ظرفیت شده است. برای انتخاب استاد مناسب میتوانید به صفحه انتخاب اساتید مراجعه کنید.

زبان آموز گرامی

در حال حاضر امکان رزرو کلاس با استاد انتخاب شده وجود ندارد. میتوانید به لیست اساتید موجود مراجعه کنید و بر اساس هدف آموزشی و سطح خود، استاد مد نظر را انتخاب کنید.