شقایق افضلی

زبان آموز عزیز، کلاس های استاد در حال حاضر غیر فعال و یا تکمیل ظرفیت است. می توانید از لیست اساتید، مدرس مورد نظر خود را انتخاب کنید.

زبان آموز گرامی

در حال حاضر امکان رزرو کلاس با استاد انتخاب شده وجود ندارد. میتوانید به لیست اساتید موجود مراجعه کنید و بر اساس هدف آموزشی و سطح خود، استاد مد نظر را انتخاب کنید.