زهرا عباسی

زبان آموز عزیز، کلاس های استاد در حال حاظر تکمیل ظریفیت شده و یا موقتا غیر فعال است. لطفا از لیست اساتید، استاد مناسب با اهداف خود را انتخاب بفرمایید.

زبان آموز گرامی

در حال حاضر امکان رزرو کلاس با استاد انتخاب شده وجود ندارد. میتوانید به لیست اساتید موجود مراجعه کنید و بر اساس هدف آموزشی و سطح خود، استاد مد نظر را انتخاب کنید.